Generelle betingelser

København K, den 24. april 2009

Først og fremmest takker Danmarkskort.dk for din hjælp. Danmarkskort er et gratiskoncept for virksomheder, organisationer, foreninger etc. der har en webside. Ideen er skabe en visuel og simpel guide til alle disse websider og informationer. Alle data som firmanavn, webadresse, søgeord etc. skal være gratis for så vil flere tilmelde sig danmarkskort.dk og brugerne vil få en guide med meget mere valide informationer at søge på.

Vi forbeholder os retten til at ændre, slette, tilføje eller på anden vis ændre i de data der indtastes.

Ejendomsretten til portalen, logoer, programmering, koder, koncepter, alle data, det generelle indhold etc. er internet Danmarks. Pornografisk indhold og indhold generelt vil efter vores egen vurdering løbende blive vurderet, og kan i enkelte tilfælde blive blacklistet / udeladt / slettet / rettet / ændret etc. Der vil i sådanne tilfælde ikke blive givet nogen forklaring.

Ved accept, accepteres det tillige, at de generelle betingelser løbende vil blive redigeret og at disse ændringer i betingelserne accepteres. Det er brugerens eget ansvar at følge med i disse ændringer løbende.

Danmarkskort vil løbende holde brugerne orienteret om udviklingen på websiden. Dette vil ske til den/de mailadresser der indtastet.

Tvister afgøres i Danmark og er til enhver tid underlagt gældende dansk lovgivning. Alle twister begynder i Danmarks første retsindstands i København og det accepteres at værnetinget er København. Aftaler, der indgås udenfor Danmark er stadigt underlagt dansk lov og retsindstands og skal afgøres af denne.

Danmarkskort og Internet Danmark kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for de informationer eller mangle på informationer der vises på danmarkskort.

Med venlig hilsen

Internet Danmark & Danmarkskort